• دانش آموخته‌ی روانکاوی و فلسفه از دانشگاه لندن، کالج کینگز، دانشگاه میدلسکس.
  • گذراندن دوره در مرکز مطالعات و تحقیقات فروید (لندن)؛ دوره تخصصي روان‌كاوي، باليني و تحليل آموزشي، تحت نظر دو روانکاو لکانی عضو CFAR و (New Lacanian School) NLS و انجمن جهانی روانکاوی WAP (در دو دوره)؛ سوپرويژن و آموزش، زیر نظر روانکاو لکانی عضو WAP به مدت ۸ سال.
  • مولف و مترجم مقالات بالینی و روان‌کاوی بالینی در نشریات مختلف.
  • داراي مقالات متعدد به انگلیسی و فارسي.
  • از وي کتابی با عنوان «چگونه يك روانكاو لكاني متولد مي‌شود» در مورد روانکاوی لکانی در دست انتشار است.
preloader