• دانش‌آموخته‌ی رشته روان شناسی بالینی از دانشگاه تهران .
  • تحت آموزش روان‌کاوی و نظارت بالینی در مرکز خدمات روان‌شناختی سیاووشان و جناب دکتر حسن مکارمی از فرانسه
  • فعال در زمینه روان‌درمانی تحلیلی آنلاین و کاربرد دانش و دسیپلین روان‌کاوی درکنترل و درمان اضطراب و افسردگی و وسواس