• دانش آموخته رشته روان‌شناسی بالینی از دانشگاه لیدن هلند
  • روان‌درمانگر در مرکز اتیسم و مجموعه محک
  • فعال در حوزه روا‌نشناسی کاربردی در حوزه اهمال کاری، کار تیمی و مدیریت زمان
preloader