• دکتری تخصصی روان شناسی سلامت
  • کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
  • تحت آموزش تخصصی روان‌کاوی در سیاووشان و انیستیتو روان‌پزشکی تهران ، روان‌درمانی با بزرگسالان و کودکان.
  • فعال در حیطه‌های روان‌کاوی و هنر، کاربرد روان‌کاوی در اختلالات روان‌تنی، مطالعه پویایی رابطه مادر و کودک.
preloader