• فارغ التحصیل روان‌پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  • .
    کاندیدای روان‌درمانی تحلیلی مرکز مطالعات روان‌کاوی تهران
    . همکاری با سازمان UNHCR
    جهت آموزش بهداشت خانواده و پیشگیری از بارداری برای جمعیت افاغنه شهرستان رباط کریم برگزاری دوره آموزش مرکز مطالعات روان‌کاوی تهران در مورد داروهای روان‌پزشکی
    . برای آشنایی بیشتر می توانید به صفحه اینستاگرام مراجعه کنید .