• فارغ التحصیل روان‌پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 • .
  کاندیدای روان‌درمانی تحلیلی مرکز مطالعات روان‌کاوی تهران
  . همکاری با سازمان UNHCR
  جهت آموزش بهداشت خانواده و پیشگیری از بارداری برای جمعیت افاغنه شهرستان رباط کریم برگزاری دوره آموزش مرکز مطالعات روان‌کاوی تهران در مورد داروهای روان‌پزشکی
  . برای آشنایی بیشتر می توانید به صفحه اینستاگرام مراجعه کنید .
  preloader