• کاندیدای دکتری تخصصی روان‌شناسی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
  • آنالیز فردی، آموزش و نظارت بالینی در مرکز خدمات روان‌شاختی سیاووشان.
  • مولف و مترجم مقالات بالینی و روان‌کاوی بالینی در نشریات مختلف.
  • همکاری بعنوان مولف و مترجم در سخن سیاووشان.
  • مترجم کتاب فنون روان‌درمانی پویشی انتشارات ارجمند وهمچنین مترجم کتاب های در زمینه پرداختن و تنظیم هیجانات بوسیله مراقبه توجه آگاهی
preloader