• دکتری تخصصی روان شناسی
  • سابقه همکاری به‌عنوان درمانگر کودکان با اختلال اتیسم در مرکز به‌آرا و تحت نظارت دانشگاه شهید بهشتی.
  • مشاوره والدین از اقدام به بارداری تا 3 سال اول زندگی رشدی و تحولی کودکان.
preloader