• کاندیدای دکتری روان‌شناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی.
  • علاقمند به فعالیت در حوزه‌های مشکلات روان‌شناختی مزمن و الگوهای ارتباطی ناکارآمد .
  • روان‌درمانگر انفرادی اختلالات خلقی و اضطرابی.
  • پژوهش و ترجمه در حوزه‌ی طرح‌واره درمانی.
preloader