• دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی روان‌شناسی بالینی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
  • دارای پروانه نظام روانشناسی و مشاوره.
  • آموزش ، درمان و نظارت بالینی روان‌کاوی
  • آموزش و فعالیت تخصصی در زمینه‌ی تروما و اختلالات شدید هیجانی با رویکرد DBT.
  • فعالیت‌های آموزشی و پیشگیرانه در دانشگاه شیراز، شهرداری شیراز و سازمان بهزیستی
preloader