• دانش آموخته رشته روان‌شناسی سلامت از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
  • مدیر عامل و عضو هیئت موسس و هیئت مدیره مرکز خدمات روان‌شناختی سیاووشان
  • کاندیدای ارشد روان‌درمانی تحلیلی مرکزمطالعات روان‌کاوی تهران.
  • دستیار آموزشی مرکزمطالعات روان‌کاوی تهران.
  • عضو هیات تحریریه نشریه سخن سیاووشان.
  • عضو کارگروه تخصص روان‌کاوی انجمن روان‌شناسی ایران.
  • روان‌شناس سلامت در بان کلنیک
  • عضویت نظام روان‌شناسی و مشاوره
  • برای آشنایی بیشتر می‌توانید به صفحه‌ی لینکدین مراجعه کنید.
preloader