• دكتراي تخصصي روان‌شناسي از دانشگاه هامبورگ با گرايش‌هاي تخصصي تحولي- باليني، بيماري‌هاي روان-تني و روان‌درماني روان‌كاوانه
 • دانش آموخته‌ي دانشگاه‌هاي تهران، هامبورگ Universität Hamburg)، بیمارستان دانشگاهی اپندورف هامبورگ ((Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf/ The University Medical Center Hamburg-Eppendorf (UKE)
 • عضو كالج روان‌كاوي آلمان (Psychoanalytisches Kolleg)
 • عضو موسس مركز خدمات روان‌شناختي سياووشان و فعاليت‌هاي باليني، آموزشي، پژوهشي و ميان‌رشته‌اي در اين مركز
 • عضو گروه روان‌شناسي فرهنگستان زبان و ادب فارسي.
 • مدرس پیشین دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گروه روان‌شناسي باليني در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا و نظارت و راهنمايي پايان نامه‌هاي پژوهشي و نيز كارورزي هاي باليني.
 • دبیر علمی فصلنامه‌ی فرهنگی- روان‌شناختی "سخن سیاووشان"
 • عضو هیات تحریریه‌ی فصلنامه‌ی "مردم نامه"
 • مقاله‌ها و ترجمه‌ها

 • جوانان و جامعه از ديدگاه روان‌شناسي (درآمدي بر روان‌شناسي تحولي اجتماعي) (1388).
 • همكاري در ترجمه‌ي "ضمير نا آگاه" (1392) و "ساخت دهی‌ها در روان‌کاوی" (1399) نوشته‌ي زيگموند فرويد.
 • همكاري در تاليف كتاب هزار واژه‌ي پزشكي (1393).
 • همكاري در تاليف فرهنگ جامع زبان فارسی (1395)، فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
 • همكاري در تاليف كتاب هزار واژه روان‌شناسی (1398)، فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
preloader