• دکتری تخصصی روان شناسی سلامت
  • روان‌درمانگر تحلیلی و روان‌شناس سلامت
  • کاندیدای روان‌درمانی تحلیلی مرکز مطالعات روان‌کاوی تهران
  • کاندیدای روان درمانی تحلیلی مرکز خدمات روان‌شناختی سیاووشان
  • دارای پروانه اشتغال از نظام روان شناسی و مشاوره
preloader