• دکتری تخصصی روان شناسی سلامت
  • کاندیدای روان درمانی تحلیلی مرکز مطالعات روانکاوی تهران
  • کارشناسی پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی ارتش
  • هیپنوتراپیست
  • مسئول واحد بهداشت روان و مرکز مشاوره بیمارستان گلستان نیروی دریایی ارتش
  • پرستاری بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی
  • روان‌درمانگر با رویکرد طرحواره درمانی
  • فعالیت در حوزه‌های اختالات خلقی، جنسی و علاقمند به روان‌درمانی سالمندان
  • فعالیت در زمینه هیپنوتیزم در درمان کمکی بیماری‌های جسمی مزمن
  • فعالیت در زمینه هیپنوتیزم در درمان درد و کاهش عوارض ناشی از اعمال جراحی