• مدرس و درمانگر با تخصص سکسولوژی، خانواده و زوج درمانی.
  • مولف مقاله‌های با موضوع جنسیت، خانواده و آموزش مهارت‌های ارتباطی.
  • مولف کتاب «ما داريم بزرگتر مي‌شويم» و «ضرورت آموزش مهارت‌هاى ارتباطى زوجين».
preloader