• دانش‌آموخته رشته پزشکی و تخصص روان‌پزشکی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
  • طی دوره‌های آموزشی در زمینه‌ی رفتاردرمانی شناختی، گشتالت درمانی، زوج درمانی، گروه درمانی و تحلیل رفتار متقابل.
  • دوره تحلیل فردی روان‌کاوی همزمان با دوره دستیاری تخصصی
  • شرکت در دوره‌های فروید‌خوانی اساتید مربوطه در دانشگاه و ارائه و تحلیل کیس
  • گذراندن دوره‌های فرویدخوانی در مرکز خدمات روان‌شناختی سیاووشان
  • مطالعه و پژوهش در حوزه روان‌کاوی لکانی و فلسفه
  • گذراندن دوره ابتدایی در زمینه آموزش رواندرمانی تحلیلی در مرکز مطالعات روانکاوی به مدت یک سال
  • عضو کارتل لکانی NLS در ادامه آموزش روان‌کاوی کلاسیک
  • سرپرست مرکز سلامت جامعه‌نگر منطقه 17 تهران زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • فعالیت در زمینه هیپنوتیزم در درمان درد و کاهش عوارض ناشی از اعمال جراحی
preloader