• دانش آموخته رشته روان‌شناسی سلامت.
  • کاندیدای ارشد روان‌درمانی تحلیلی مرکزمطالعات روان‌کاوی تهران.
  • دستیار آموزشی مرکز مطالعات روان‌کاوی تهران.
  • روان‌درمانگر تحلیلی در مرکز مطالعات روان‌کاوی تهران و مرکزخدمات روان‌شناختی سیاووشان.
preloader