جامعه

مرداد 15, 1400

قدرت و پزشکان: زنان و مردان در متن فیلم های فارسی

چکیده: این مقاله نقش اتوریته را در عالم پزشکی نزد ایرانیان عصر حاضر بررسی میکند. اهمیت بار ِ زبان فارسی را در این نقش مورد توجه […]
مرداد 15, 1400

ازدواج با فرزند خوانده از دیدگاه روان کاوی اجتماعی

در تاریخ جوامع بشری، یکی از مهمترین مولفه هایی که تغییر بنیادین در زندگانی بشر ایجاد کرد و سرآغاز زندگانی اجتماعی شد، فرهنگ و تمدن بود، […]
مرداد 15, 1400

قدرت و پزشکان: زنان و مردان در متن فیلم های فارسی

چکیده: این مقاله نقش اتوریته را در عالم پزشکی نزد ایرانیان عصر حاضر بررسی میکند. اهمیت بار ِ زبان فارسی را در این نقش مورد توجه […]
مرداد 15, 1400

نگاهی روانکاوانه بر مراسم درمانی اهل هوا

نگاهی روان‌کاوانه بر مراسم درمانی اهل هوا نادر آقاخانی دکتر غلامحسین ساعدی در سال 1345 کتابی به نام اهل هوا یک منوگرافی در مورد گروهی از اهالی […]
مرداد 15, 1400

روان کاوی شکنجه

واژه شکنجه از مصدر شکستن ساخته شده است، می گویند فردی را تحت بازجویی شکستند، حال این پرسش پیش می آید که برای چه؟ برای پاسخ […]
مرداد 15, 1400

فرهنگ و روان‌کاوی

پی مقالات مرتبط: روان کاوی شکنجه واژه شکنجه از مصدر شکستن ساخته شده است، می گویند... نگاهی روانکاوانه بر مراسم درمانی اهل هوا نگاهی روان‌کاوانه بر […]
مرداد 15, 1400

اتنوگرافی سوژه ـ اکتشاف میان ذهنیت ایرانی

تاریخ روان‌کاوی نشان می‌دهد که آباء روان‌کاوی به جدیت … به تحلیل روان‌کاوانه امر اجتماعی و فرهنگی پرداخته اند، و در حال حاضر نیز این کار […]
مرداد 15, 1400

سخن سیاووشان4روان‌کاوی و تحلیل های کلان اجتماعی

آیا روان کاوی که به درمان فرد می پردازد، می تواند تحلیلی از گروه های اجتماعی و به صورت کلی تر، از جامعه به دست دهد؟ […]
مرداد 12, 1400

ارزیابی پروفسور فرانک هایدمن از رساله “بابا آب داد!”

عنوان رساله پیش رو “بابا آب داد!” است. این عنوان به فرمولی اشاره دارد که نویسنده این رساله آن را به عنوان مدلی ساختاری برای توصیف […]